dr.aku.la

Blog Dari Aku La..

Quote of the day

“Dan ingatkan bahawa harga keamanan ini adalah terlalu mahal dan tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Bagi sesiapa yang cuba memporak-perandakan perpaduan maka merekalah yang sebenarnya menghancurkan keamanan,”

Kata Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak ketika menjawab sesi pertanyaan bagi jawapan lisan di Persidangan Dewan Rakyat bagi Mesyuarat Ketiga, Penggal Kedua, Parlimen Kedua Belas – sumber: malaysiakini.com

Categories: Quote